De gemeente Deventer heeft een erfenis ontvangen om het Worpplantsoen te verfraaien. De heer Willem Waanders, overleden in januari 2013 en oud bewoner van de Worp, heeft hiervoor ruim €120.000 nagelaten. Een vrijwilligers werkgroep met omwonenden en betrokkenen van het Worpplantsoen hebben een plan van aanpak gemaakt om er voor te zorgen dat het geld goed wordt besteed.

Wethouder Frits Rorink: 'Het is mooi dat deze werkgroep zelf de verfraaiing van het Worpplantsoen oppakt. De gemeente helpt natuurlijk graag als dat nodig is. Hopelijk komen er veel goede ideeën om dit monumentale park nog mooier te maken, zoals de heer Waanders heeft gewenst.'

Meedenken en Meedoen
De 'Werkgroep Waanders Verfraaiing Worpplantsoen' heeft de regie over de verfraaiing. In principe kan iedereen ideeën aandragen, niet alleen bewoners van de Worp maar alle gebruikers en belanghebbenden van dit mooie en oudste wandelpark van Nederland. Alle ingebrachte ideeën worden beoordeeld door een grote groep betrokkenen. Hierdoor ontstaat een objectieve afweging van de kwaliteit, het draagvlak en de haalbaarheid van het idee. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de monumentale status van het plantsoen en de uitzonderlijke ligging in de uiterwaarde van de IJssel. Na beoordeling mogen de fraaiste ideeën worden uitgevoerd. Ook hierbij heeft de Werkgroep Waanders de regie, maar de bedenker van het idee krijgt hierin een belangrijk aandeel. Het is dus niet enkel meedenken, maar ook meedoen.

Planning
De komende maanden zorgt de Werkgroep Waanders voor de inrichting van het hele verfraaiingsproces. Aanmeldformulier, beoordelingsformulier, een blanco realisatieplan, website, flyer en dergelijke worden gemaakt. Het is de bedoeling dat in maart 2015 het hele proces is ingericht en op dinsdagavond 24 maart geven we het startsignaal met een informatieve presentatie. Via de website kan iedereen de ontwikkelingen volgen en contact opnemen met de werkgroep.